מחירון תיקונים

אנא בחרו את הדגם של המכשיר שלכם מהרשימה למטה

iphone 5

תיקון מסך – 135 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  120 ש"ח.
ספיקר –  120 ש"ח.
מיקרופון  – 120 ש"ח.
כפתור הבית –  80 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone 5s

תיקון מסך – 200 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  130 ש"ח.
מיקרופון  – 130 ש"ח.
כפתור הבית –  199 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone 6

תיקון מסך – 250 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  130 ש"ח.
מיקרופון  – 130 ש"ח.
כפתור הבית –  99 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

+iphone 6

תיקון מסך – 250 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  200 ש"ח.
ספיקר –  140 ש"ח.
מיקרופון  – 140 ש"ח.
כפתור הבית –  135 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone 6s

תיקון מסך – 270 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  140 ש"ח.
מיקרופון  – 140 ש"ח.
כפתור הבית –  135 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

+iphone 6s

תיקון מסך – 400 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 250 ש"ח.
שקע טעינה –  200 ש"ח.
ספיקר –  180 ש"ח.
מיקרופון  – 180 ש"ח.
כפתור הבית –  160 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone 7

תיקון מסך – 350 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 300 ש"ח.
שקע טעינה –  250 ש"ח.
ספיקר –  200 ש"ח.
מיקרופון  – 220 ש"ח.
כפתור הבית –  250 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

+iphone 7

תיקון מסך –  350 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 299 ש"ח.
שקע טעינה –  250 ש"ח.
ספיקר –  250 ש"ח.
מיקרופון  – 250 ש"ח.
כפתור הבית –  250 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

בחרו את הדגם של המכשיר שלכם מהרשימה למטה:

תיקון מסך – 135 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  120 ש"ח.
ספיקר –  120 ש"ח.
מיקרופון  – 120 ש"ח.
כפתור הבית –  80 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

תיקון מסך – 135 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  120 ש"ח.
ספיקר –  120 ש"ח.
מיקרופון  – 120 ש"ח.
כפתור הבית –  80 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

תיקון מסך – 200 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  130 ש"ח.
מיקרופון  – 130 ש"ח.
כפתור הבית –  199 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 250 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  130 ש"ח.
מיקרופון  – 130 ש"ח.
כפתור הבית –  99 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 250 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  200 ש"ח.
ספיקר –  140 ש"ח.
מיקרופון  – 140 ש"ח.
כפתור הבית –  135 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 270 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  140 ש"ח.
מיקרופון  – 140 ש"ח.
כפתור הבית –  135 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 400 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 250 ש"ח.
שקע טעינה –  200 ש"ח.
ספיקר –  180 ש"ח.
מיקרופון  – 180 ש"ח.
כפתור הבית –  160 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 350 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 300 ש"ח.
שקע טעינה –  250 ש"ח.
ספיקר –  200 ש"ח.
מיקרופון  – 220 ש"ח.
כפתור הבית –  250 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך –  350 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 299 ש"ח.
שקע טעינה –  250 ש"ח.
ספיקר –  250 ש"ח.
מיקרופון  – 250 ש"ח.
כפתור הבית –  250 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

בחרו את הדגם של המכשיר שלכם מהרשימה למטה:

תיקון מסך – 135 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  120 ש"ח.
ספיקר –  120 ש"ח.
מיקרופון  – 120 ש"ח.
כפתור הבית –  80 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

תיקון מסך – 135 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  120 ש"ח.
ספיקר –  120 ש"ח.
מיקרופון  – 120 ש"ח.
כפתור הבית –  80 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

תיקון מסך – 200 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  130 ש"ח.
מיקרופון  – 130 ש"ח.
כפתור הבית –  199 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 250 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  130 ש"ח.
מיקרופון  – 130 ש"ח.
כפתור הבית –  99 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 250 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  200 ש"ח.
ספיקר –  140 ש"ח.
מיקרופון  – 140 ש"ח.
כפתור הבית –  135 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 270 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 199 ש"ח.
שקע טעינה –  180 ש"ח.
ספיקר –  140 ש"ח.
מיקרופון  – 140 ש"ח.
כפתור הבית –  135 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 400 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 250 ש"ח.
שקע טעינה –  200 ש"ח.
ספיקר –  180 ש"ח.
מיקרופון  – 180 ש"ח.
כפתור הבית –  160 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך – 350 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 300 ש"ח.
שקע טעינה –  250 ש"ח.
ספיקר –  200 ש"ח.
מיקרופון  – 220 ש"ח.
כפתור הבית –  250 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.

iphone5

תיקון מסך –  350 ש"ח.
החלפת סוללה מקורית  – 299 ש"ח.
שקע טעינה –  250 ש"ח.
ספיקר –  250 ש"ח.
מיקרופון  – 250 ש"ח.
כפתור הבית –  250 ש"ח.

טיפול קורוזיה טיפול מניעתי במכשיר שנרטב אך עובד או טיפול להצלת המכשיר  – 250 ש"ח.